Bokningsregler

Bokningsregler

  1. Du kan bara boka åt dig själv.
  2. Du kan boka 5 dagar framåt.
  3. Du kan boka 1 plats per pass. Max 2 bokningar per dag. Totalt antal aktiva bokningar du får ha är 5 stycken. Du fördelar dem som du själv vill mellan de olika aktiviteterna.
  4. OBS! Bokningen ger dig förtur till passet förutsatt att du anmäler dig till värden senast 11 minuter före passets början. Kommer du senare kan någon som har väntat ha fått ta din plats.
  5. Du kan boka pass fram till 1 timme före passet börjar.
  6. Avbokning kan du göra fram till 1,5 timmar innan passet börjar.
  7. Reservplats meddelats senast 1 timme innan passet startar.
  8. Bokningen öppnas igen för ny bokning klockan 00.00.
  9. Glömmer du att boka av eller av annan anledning inte dyker upp på passet får du en varning. Efter 3 varningar låser vi din e-postadress för bokning. Du blir avstängd en månad från att kunna boka plats.Då kan du endast träna på drop-in platser. Detta gör vi för att ge alla de bästa möjligheterna att träna och föratt undvika outnyttjade platser.

Bokningsreglerna kommer att utvärderas kontinuerligt så att det blir så bra som möjligt, både för dig och oss.

Vi hoppas och tror att systemet ska underlätta för dig att planera din träning!

Välkommen!
 
Denna tjänst är utvecklad av BRP Systems AB.